B&K Sportwagen Rheinland GmbH

AVG (Privacy)

Privacybeleid

Wij stellen uw bezoek aan onze website zeer op prijs. De bescherming van uw persoonlijke gegevens is erg belangrijk voor ons. Wij verzamelen en gebruiken uw persoonlijke gegevens uitsluitend in het kader van de bepalingen van de gegevensbeschermingswet van de Bondsrepubliek Duitsland. Hieronder leest u in detail welke gegevens op welke manier worden verzameld, opgeslagen en gebruikt.

1. Doelen stellen en verantwoording afleggen

1. Deze verklaring inzake gegevensbescherming legt u het type, de omvang en het doel uit van de verwerking van persoonlijke gegevens binnen ons online aanbod en de bijbehorende websites, functies en inhoud (hierna gezamenlijk "online aanbod" of "website" genoemd). De gegevensbeschermingsverklaring is van toepassing ongeacht de domeinen, systemen, platforms en apparaten (bijv. Desktop of mobiel) die worden gebruikt waarop het online aanbod wordt uitgevoerd.

2. De aanbieder van het online aanbod en verantwoordelijk op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming is B&K Sportwagen Rheinland GmbH, Berliner Allee 32, 40212 Düsseldorf, vertegenwoordigd door de directeur Sebastian Berger, e-mailadres: info @ bk-sportwagen (punt) de (hierna te noemen "wij" of "ons"). Voor meer informatie over ons en contactmogelijkheden verwijzen we naar onze impressum: www.bk-sportwagen.de/imprint.

3. De term "gebruiker" omvat alle klanten en bezoekers van ons online aanbod. De gebruikte termen, zoals "gebruiker", moeten als sekseneutraal worden opgevat.

2. Vragen over gegevensbescherming

1. U kunt bij vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens rechtstreeks contact met ons opnemen:

B&K Sportwagen Rheinland GmbH
Berliner Allee 32
40212 Düsseldorf
www.bk-sportwagen.de
Fon: + 49 211 731492-50
Fax: +49-211
E-mail: datenschutz @ bk-sportwagen (dot) de

3. Basisinformatie over gegevensverwerking en rechtsgrondslagen

1. We verwerken persoonlijke gegevens van gebruikers alleen in overeenstemming met de relevante voorschriften voor gegevensbescherming. Dit betekent dat gebruikersgegevens alleen worden verwerkt als er wettelijke toestemming is. Dit betekent in het bijzonder dat als de gegevensverwerking noodzakelijk of wettelijk verplicht is om onze contractuele diensten (bijv. Verwerking van bestellingen) en online diensten te verlenen, de gebruiker toestemming heeft gegeven, evenals vanwege onze legitieme belangen (d.w.z. interesse in analyse, optimalisatie en economische werking en veiligheid van ons online aanbod in de zin van art. 6 lid 1 lit. f AVG, of totdat de AVG van toepassing is op basis van § 15 lid 3 TMG), in het bijzonder bij het meten van bereik, het aanmaken van profielen voor reclame en marketingdoeleinden, evenals het verzamelen van toegangsgegevens en het gebruik van diensten van derden.

2. Vanaf 21.05.2018 mei XNUMX (hierna "AVG-referentiedatum" genoemd) wordt de geldigheid van onze verwerking van persoonsgegevens uitsluitend bepaald door de AVG en vervolgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, waartoe in het bijzonder de nieuwe BDSG behoort. In het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring worden reeds bepalingen en voorschriften van de AVG gebruikt, die echter inhoudelijk in wezen overeenkomen met de voorschriften en bepalingen van de wetten die van toepassing waren tot aan de AVG-peildatum. Als de termen hieronder niet worden gedefinieerd, moet hun betekenis worden begrepen tot aan de GDPR-referentiedatum in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming.

3. Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens op basis van de verordening gegevensbescherming (AVG), wijzen wij erop dat de wettelijke basis voor de toestemming artikel 6, lid 1, lit. a en art. 7 AVG, de wettelijke basis voor de verwerking voor de uitvoering van onze diensten en uitvoering van contractuele maatregelen art. 6 par. 1 lit. b AVG, de wettelijke basis voor de verwerking om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, Art. 6, lid 1, lit. c AVG, en de wettelijke basis voor verwerking om onze legitieme belangen te beschermen is artikel 6, lid 1, lit. f AVG.

4. beschrijving van de getroffen groepen mensen, evenals gegevens en categorieën:

1. Klanten: adres-, telefoon-, fax- en e-mailgegevens, geboortedata, contractgegevens, ondersteuningsinformatie, statistische gegevens, factuur- en prestatiegegevens, bankgegevens, rijbewijsgegevens, identiteitskaartgegevens

2. Belanghebbenden / niet-klanten: adresgegevens, telefoon-, fax- en e-mailgegevens, offertegegevens, interessegebieden

3. Werknemers, sollicitanten, stagiaires, stagiaires, ex-medewerkers:
Sollicitatiedocumenten, informatie over professionele loopbaan / opleiding en kwalificaties, eerdere veroordelingen, contract-, stam- en boekhoudgegevens, adresgegevens, telefoon-, fax- en e-mailgegevens, werkterrein, salarisgegevens, namen en leeftijden van familieleden - indien relevant voor sociale uitkeringen, inkomstenbelastinggegevens, Bankgegevens, tijd- en aanwezigheidsgegevens, werknemersrecensies, socialezekerheidsgegevens

4. Dienstverleners, leveranciers: adresgegevens, telefoon-, fax- en e-mailgegevens, contactgegevens, factuur- en prestatiegegevens, contractgegevens, bankgegevens, groepen mensen die niet kunnen worden toegewezen: videobestanden

5. Doel van de gegevensverwerking:

1. Het doel van de vennootschap is de verkoop van personen- en bedrijfsvoertuigen (nieuwe en gebruikte voertuigen), het onderhoud en de reparatie van motorvoertuigen, de verkoop van auto-onderdelen en accessoires alsook de ondersteuning van klanten en niet-klanten in verband met de bovengenoemde diensten.

2. Daarnaast is er de promotie van producten en diensten, het aanbieden van mobiliteits- / proefritvoertuigen. Begeleidende of ondersteunende functies zijn personeel, administratie van klanten / contractuele partners, makelaardij in verzekeringen en bankdiensten en serviceadministratie.

6. Ontvangers van de gegevens of gegevenscategorieën waarnaar de gegevens kunnen worden gecommuniceerd
1. Overheidsinstanties in geval van dwingende wettelijke bepalingen:
2. Externe contractanten voor het uitvoeren van orderverwerking in overeenstemming met de wettelijke vereisten, evenals externe organen en interne organen / gespecialiseerde afdelingen van B&K Sportwagen Rheinland GmbH en gelieerde dochterondernemingen om het bovengenoemde doel van gegevensverwerking te vervullen.

7. Beveiligingsmaatregelen

1. Wij nemen organisatorische, contractuele en technische veiligheidsmaatregelen in overeenstemming met de stand van de techniek om ervoor te zorgen dat de bepalingen van de gegevensbeschermingswetten worden nageleefd en zo de door ons verwerkte gegevens te beschermen tegen onbedoelde of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen Bescherm mensen.

2. De beveiligingsmaatregelen omvatten met name de versleutelde overdracht van gegevens tussen uw browser en onze server.

8. Overdracht van gegevens aan derden en derde partij aanbieders

1. Gegevens worden alleen aan derden doorgegeven in het kader van wettelijke vereisten. We geven gebruikersgegevens alleen door aan derden als dit nodig is, bijvoorbeeld voor factureringsdoeleinden of voor andere doeleinden als dit nodig is om onze contractuele verplichtingen jegens de gebruikers na te komen.

2. Als we onderaannemers gebruiken om onze diensten te verlenen, nemen we passende juridische maatregelen en passende technische en organisatorische maatregelen om de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen in overeenstemming met de relevante wettelijke bepalingen.

3. Indien, in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring, inhoud, tools of andere middelen worden gebruikt door andere aanbieders (hierna gezamenlijk aangeduid als 'externe aanbieders') en hun statutaire zetel in een derde land is, kan worden aangenomen dat gegevens worden overgedragen naar de maatschappelijke zetel van de derde aanbieders. .

4. Derde landen zijn landen waarin de AVG geen rechtstreeks toepasselijke wet is, dat wil zeggen in feite landen buiten de EU of de Europese Economische Ruimte. De overdracht van gegevens naar derde landen vindt plaats wanneer er een passend niveau van gegevensbescherming is, de toestemming van de gebruiker of andere wettelijke toestemming.

9. contact

1. Wanneer u contact met ons opneemt (via het contactformulier of e-mail), wordt de door de gebruiker verstrekte informatie verwerkt om het contactverzoek te verwerken en te verwerken.

2. Gebruikersinformatie kan worden opgeslagen in ons Customer Relationship Management System (“CRM-systeem”) of een vergelijkbare onderzoeksorganisatie en moet vanwege wettelijke vereisten 6 jaar als zakelijke brieven worden bewaard.

10. Registratie bij authenticatiediensten van derden

1. Gebruikers kunnen zich registreren en inloggen met behulp van authenticatiediensten van derden, mits deze beschikbaar worden gesteld (hierna “authenticatie door derden” genoemd). Als authenticatiediensten kunnen bijvoorbeeld Facebook, Twitter of Google worden gebruikt (hierna "authenticatieprovider" genoemd).

2. Voorwaarde voor authenticatie door derden is dat gebruikers zijn geregistreerd bij de respectievelijke authenticatieleveranciers en de vereiste toegangsgegevens invoeren op het daarvoor bestemde webformulier. De registratie verloopt via onze server, de daadwerkelijke registratie vindt rechtstreeks plaats bij de betreffende authenticatieleverancier.

3. Als onderdeel van een registratie ontvangen we een gebruikers-ID met de informatie dat de gebruiker is ingelogd onder deze gebruikers-ID en een ID (gebruikershandle) die niet meer door ons kan worden gebruikt. Of we meer gegevens ontvangen, hangt uitsluitend af van de externe authenticatie die door de gebruiker wordt gebruikt, de geselecteerde gegevensvrijgaven als onderdeel van de authenticatie en ook welke gegevens gebruikers hebben vrijgegeven in de privacy- of andere instellingen van het gebruikersaccount bij de authenticatieprovider. Afhankelijk van de authenticatieprovider en de keuze van de gebruiker kunnen dit verschillende gegevens zijn, meestal het e-mailadres en de gebruikersnaam. In het geval van Facebook is het wat bekend staat als "openbare informatie" die iedereen kan zien. Dit omvat de naam, het profiel en de omslagfoto, het geslacht, de netwerken (bijvoorbeeld school of werk), de gebruikersnaam (Facebook-URL) en het gebruikersidentificatienummer (Facebook-ID).

4. Het wachtwoord dat is ingevoerd als onderdeel van de authenticatie door derden is niet zichtbaar voor ons en wordt ook niet door ons opgeslagen.

5. Gebruikers wordt gevraagd erop te wijzen dat hun door ons opgeslagen informatie automatisch kan worden vergeleken met uw gebruikersaccount bij de authenticatieleverancier, maar dit is niet altijd mogelijk of gebeurt ook daadwerkelijk. Als bijvoorbeeld de e-mailadressen van de gebruikers veranderen, moeten gebruikers deze handmatig wijzigen in hun gebruikersaccount bij ons.

6. Mochten gebruikers ooit besluiten dat ze de link naar hun gebruikersaccount bij de authenticatieprovider niet langer willen gebruiken voor authenticatie door derden, dan moeten ze deze verbinding annuleren binnen hun gebruikersaccount bij de authenticatieprovider. Als gebruikers hun gegevens bij ons willen verwijderen, moeten ze hun lidmaatschap bij ons opzeggen.

7. Gebruikers wordt gevraagd erop te wijzen dat bij gebruik van authenticatie door derden de gebruiksvoorwaarden en richtlijnen voor gegevensgebruik, evenals de opties voor herroeping en bezwaar van de authenticatieleverancier ook van toepassing zijn. Dit zijn met name:
Twitter (https://twitter.com/privacy),
Facebook (https://www.facebook.com/legal/).

11. Verzameling van toegangsgegevens

1. Op basis van onze gerechtvaardigde belangen verzamelen wij gegevens over elke toegang tot de server waarop deze dienst zich bevindt (zogenaamde serverlogbestanden). De toegangsgegevens omvatten de naam van de bezochte website, bestand, datum en tijd van toegang, hoeveelheid overgedragen gegevens, melding van succesvolle toegang, browsertype en -versie, het besturingssysteem van de gebruiker, verwijzende URL (de eerder bezochte pagina), IP-adres en de aanvragende provider .

2. Om veiligheidsredenen (bijv. Om misbruik of fraude te onderzoeken) wordt logfile-informatie maximaal zeven dagen bewaard en vervolgens verwijderd. Gegevens waarvan de verdere opslag nodig is voor bewijsdoeleinden, worden niet verwijderd totdat het desbetreffende incident definitief is opgehelderd.

12. Cookies & bereikmeting

1. Cookies zijn informatie die van onze webserver of webservers van derden naar de webbrowser van de gebruiker wordt overgebracht en daar wordt opgeslagen om later te worden opgehaald. Cookies kunnen kleine bestanden zijn of andere soorten informatieopslag. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze gegevensbeschermingsverklaring, gebruiken we alleen zogenaamde "sessiecookies", die alleen worden opgeslagen voor de duur van het huidige bezoek aan onze website (bijv. Om uw login-status op te slaan). Een willekeurig gegenereerd uniek identificatienummer, een zogenaamde sessie-ID, wordt opgeslagen in een sessiecookie. Een cookie bevat ook informatie over de oorsprong en de bewaartermijn. Deze cookies kunnen geen andere gegevens opslaan. Sessiecookies worden verwijderd wanneer u klaar bent met het gebruik van ons online aanbod en bijvoorbeeld uitlogt of uw browser sluit.

2. Als onderdeel van deze gegevensbeschermingsverklaring worden gebruikers geïnformeerd over het gebruik van cookies in het kader van pseudonieme bereikmeting.

3. Als gebruikers niet willen dat cookies op hun computer worden opgeslagen, wordt hen gevraagd om de betreffende optie in de systeeminstellingen van hun browser te deactiveren. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd in de systeeminstellingen van de browser. Het uitsluiten van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van dit online aanbod.

4. U kunt cookies, die worden gebruikt voor bereikmeting en reclamedoeleinden, gebruiken via de deactiveringspagina van het netwerkreclame-initiatief (http://optout.networkadvertising.org/) en bovendien de Amerikaans-Amerikaanse website (http://www.aboutads.info/choices) of de Europese website (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/) tegenspreken.

13.Google Analytics

1. Op basis van onze legitieme belangen (dwz interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van art. 6 lid 1 lit. f) AVG), gebruiken wij Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”) ) een. Google maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van het onlineaanbod door de gebruiker wordt doorgaans naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

2. Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt dus een garantie om te voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

3. Google zal deze informatie namens ons gebruiken om het gebruik van ons online aanbod door gebruikers te evalueren, om rapporten over de activiteiten binnen dit online aanbod samen te stellen en om ons andere diensten te bieden met betrekking tot het gebruik van dit online aanbod en internet. Uit de verwerkte gegevens kunnen pseudonieme gebruikersprofielen van gebruikers worden aangemaakt.

4 april We gebruiken Google Analytics alleen met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruiker door Google wordt verkort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS overgebracht en daar ingekort.

5. Het IP-adres dat door de browser van de gebruiker wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. Gebruikers kunnen de opslag van cookies voorkomen door hun browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Gebruikers kunnen ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op hun gebruik van het online aanbod en deze gegevens verwerkt, door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

6. Op de website van Google vind je meer informatie over datagebruik door Google, instellingen en bezwaarmogelijkheden: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners ("Google gebruikt uw gegevens wanneer u onze partnerswebsites of -apps gebruikt"), http://www.google.com/policies/technologies/ads ("Gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden"), http://www.google.de/settings/ads ("Beheer informatie die Google gebruikt om u advertenties te tonen").

7. Als alternatief voor de browser-add-on of binnen browsers op mobiele apparaten, klik op deze link om te voorkomen dat Google Analytics in de toekomst gegevens op deze website verzamelt (de opt-out werkt alleen in de browser en alleen voor dit domein) . Er wordt een opt-out-cookie op uw apparaat opgeslagen. Als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken.

14. Facebook sociale plug-ins

1. We gebruiken sociale plug-ins ("plug-ins") van het sociale netwerk facebook.com op basis van onze legitieme belangen (dwz interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van art. 6 lid 1 lit. f) AVG, beheerd door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ierland (“Facebook”). De plug-ins kunnen interactie-elementen of inhoud weergeven (bijvoorbeeld video's, afbeeldingen of tekstbijdragen) en zijn te herkennen aan een van de Facebook-logo's (witte "f" op een blauwe tegel, de termen "like", "like" of een "thumbs up” teken) of zijn gemarkeerd met de toevoeging “Facebook Social Plugin”. De lijst en het uiterlijk van de sociale plug-ins van Facebook kunnen hier worden bekeken: developers.facebook.com. De volgende informatie is in het bijzonder van toepassing op de registratie op onze website via Facebook.

2. Facebook is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee de garantie dat het voldoet aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

3. Wanneer een gebruiker een functie van dit online-aanbod met een dergelijke plug-in oproept, brengt zijn apparaat een directe verbinding met de Facebook-servers tot stand. De inhoud van de plug-in wordt rechtstreeks van Facebook naar het apparaat van de gebruiker verzonden, die deze in het online aanbod integreert. Op basis van de verwerkte gegevens kunnen gebruikersprofielen van de gebruikers worden gemaakt. We hebben daarom geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook verzamelt met behulp van deze plug-in en informeert daarom de gebruikers op basis van ons kennisniveau.

4 april Door de plug-ins te integreren, ontvangt Facebook de informatie dat een gebruiker de betreffende pagina van het online aanbod heeft opgeroepen. Als de gebruiker bij Facebook is ingelogd, kan Facebook het bezoek aan zijn Facebook-account toewijzen. Als gebruikers interactie hebben met de plug-ins, bijvoorbeeld door op de Like-knop te drukken of een opmerking achter te laten, wordt de bijbehorende informatie rechtstreeks van uw apparaat naar Facebook verzonden en daar opgeslagen. Als een gebruiker geen lid is van Facebook, bestaat de mogelijkheid dat Facebook zijn IP-adres zal achterhalen en opslaan. Volgens Facebook wordt in Duitsland alleen een geanonimiseerd IP-adres opgeslagen.

5. Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals de gerelateerde rechten en instellingsmogelijkheden om de privacy van gebruikers te beschermen, zijn te vinden in de gegevensbeschermingsinformatie van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

6. Als een gebruiker een Facebook-lid is en niet wil dat Facebook via dit online-aanbod gegevens over hem verzamelt en deze koppelt aan de gegevens van zijn leden die op Facebook zijn opgeslagen, moet hij voor het gebruik van ons online-aanbod uitloggen bij Facebook en zijn cookies verwijderen. Verdere instellingen en tegenstrijdigheden met het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden zijn mogelijk binnen de Facebook-profielinstellingen: https://www.facebook.com/settings?tab=ads of via de VS-kant http://www.aboutads.info/choices/ oder die EU-Seite http://www.youronlinechoices.com/, De instellingen zijn platformonafhankelijk, dwz ze zijn geschikt voor alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.

15. Facebook, Custom Audiences en Facebook Marketing Services

1. Vanwege onze legitieme belangen bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod en voor deze doeleinden, de zogenaamde "Facebook-pixel" van het sociale netwerk Facebook, dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025 , VS, of als u gevestigd bent in de EU, wordt Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook") gebruikt.

2. Facebook is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee de garantie dat het voldoet aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

3. Met behulp van de Facebook-pixel is Facebook enerzijds in staat de bezoekers van ons online aanbod te bepalen als doelgroep voor de presentatie van advertenties (zogenaamde “Facebook-advertenties”). Dienovereenkomstig gebruiken we de Facebook-pixel om de door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen weer te geven aan Facebook-gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons online aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijvoorbeeld interesses in bepaalde onderwerpen of producten die zijn gebaseerd op de bezochte Websites) die we naar Facebook verzenden (zogenaamde "Custom Audiences"). Met behulp van de Facebook-pixel willen we er ook voor zorgen dat onze Facebook-advertenties overeenkomen met de potentiële interesse van de gebruikers en niet storend zijn. Met behulp van de Facebook-pixel kunnen we ook de effectiviteit van Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden begrijpen door te kijken of gebruikers naar onze website zijn doorgestuurd nadat ze op een Facebook-advertentie hebben geklikt (zogenaamde "conversie").

4. De Facebook-pixel wordt direct door Facebook geïntegreerd wanneer u onze website bezoekt en kan een zogenaamde cookie, dat wil zeggen een klein bestand, op uw apparaat opslaan. Als u zich vervolgens aanmeldt bij Facebook of Facebook bezoekt terwijl u bent aangemeld, wordt het bezoek aan ons online-aanbod in uw profiel genoteerd. De gegevens die over u worden verzameld, zijn voor ons anoniem, dus het stelt ons niet in staat om conclusies te trekken over de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en door Facebook en voor eigen marktonderzoek en reclamedoeleinden kan worden gebruikt. Als we gegevens voor vergelijkingsdoeleinden naar Facebook zouden moeten sturen, worden deze lokaal in de browser versleuteld en pas daarna via een beveiligde https-verbinding naar Facebook verzonden. Dit gebeurt uitsluitend om een ​​vergelijking te maken met de gegevens die ook door Facebook worden versleuteld.

5. Verder gebruiken we bij het gebruik van de Facebook-pixel de extra functie "uitgebreide vergelijking" (gegevens zoals telefoonnummers, e-mailadressen of Facebook-ID's van de gebruikers) om doelgroepen te vormen ("Custom Audiences" of "Look Alike Audiences") ) verzonden naar Facebook (versleuteld). Meer informatie over de "uitgebreide aanpassing": (https://www.facebook.com/business/help/611774685654668).
- Ook op basis van onze legitieme belangen gebruiken we het proces "Custom Audiences from File" van het sociale netwerk Facebook, Inc. In dit geval worden de e-mailadressen van de nieuwsbriefontvangers geüpload naar Facebook. Het uploadproces is gecodeerd. De upload wordt uitsluitend gebruikt om de ontvangers van onze Facebook-advertenties te bepalen. We willen ervoor zorgen dat de advertenties alleen worden getoond aan gebruikers die geïnteresseerd zijn in onze informatie en diensten.

6. De verwerking van de gegevens door Facebook vindt plaats in het kader van de richtlijnen voor datagebruik van Facebook. Dienovereenkomstig algemene informatie over de weergave van Facebook-advertenties, in de richtlijnen voor gegevensgebruik van Facebook: https://www.facebook.com/policy.php. Speciale informatie en details over de Facebook-pixel en hoe deze werkt, vindt u in de Facebook-helpsectie: https://www.facebook.com/ business/help/651294705016616.

7. U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen door de Facebook-pixel en het gebruik van uw gegevens om Facebook-advertenties weer te geven. Om in te stellen welke soorten advertenties u binnen Facebook te zien krijgt, kunt u de door Facebook opgezette pagina oproepen en daar de instructies volgen bij de instellingen voor op gebruik gebaseerde reclame: https://www.facebook.com/settings?tab=ads, De instellingen zijn platformonafhankelijk, dwz ze zijn geschikt voor alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.

8. Om het verzamelen van uw gegevens door middel van de Facebook-pixel op onze website te voorkomen, klikt u op de volgende link: Afmelden voor Facebook

Opmerking: als u op de link klikt, wordt een "opt-out" -cookie op uw apparaat opgeslagen. Als u de cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken. Bovendien is de opt-out alleen van toepassing binnen de browser die u gebruikt en alleen binnen ons webdomein waarop op de link is geklikt.

9. U kunt ook cookies gebruiken, die worden gebruikt voor bereikmeting en reclamedoeleinden, via de deactiveringspagina van het netwerkreclame-initiatief (http://optout.networkadvertising.org/) en bovendien de Amerikaans-Amerikaanse website (http://www.aboutads.info/ choices) of de Europese website (http://www.youronline choices.com/uk/your-ad-choices/) tegenspreken.

16. Social Media Knoppen en Links

1. De links / knoppen naar sociale netwerken en platforms (hierna "sociale media" genoemd) die binnen ons online aanbod worden gebruikt, leggen geen direct contact tussen sociale netwerken en gebruikers. Hun functie komt overeen met die van een gewone online link.

2. De volgende afbeelding geeft een overzicht van de gelinkte aanbieders van sociale media, samen met links naar hun gegevensbeschermingsverklaringen, die meer informatie bevatten over de verwerking van gegevens en bezwaarmogelijkheden (de zogenaamde opt-out):
- Facebook.com, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland, verklaring inzake gegevensbescherming: http://de-de.facebook.com/policy.php, Opt-out: https://www.facebook.com/settings.
- Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Het privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-out: https://www.google.com/settings/ads/.
- Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, VS. Gegevensbeschermingsverklaring: twitter.com, opt-out: support.twitter.com. - XING AG, Dammtorstrasse 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland. Gegevensbescherming: https://www.xing.com/privacy.
- LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS. Gegevensbescherming: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

17. Gebruik van WhatsApp

1. We gebruiken de deelknoppen van de WhatsApp-service, aangeboden door WhatsApp Inc. 1601 Willow Road Menlo Park, California 94025. De functionaliteit van de deelknoppen die we gebruiken komt overeen met die van reguliere online links. De knoppen kunnen worden gebruikt om links naar onze websites te delen met andere gebruikers via WhatsApp Messenger.

2. Er wordt geen code van WhatsApp uitgevoerd op onze website. We willen er echter op wijzen dat de WhatsApp-service gebruikersinformatie kan evalueren voor reclame- en marketingdoeleinden.
3. Meer informatie over het doel, de soorten en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door WhatsApp, evenals de gerelateerde rechten en instellingsopties om uw privacy te beschermen, vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal/.

18. Nieuwsbrief

1. Met de volgende gegevens informeren wij u over de inhoud van onze nieuwsbrief en over de registratie-, verzend- en statistische evaluatieprocedures en over uw recht op bezwaar. Door u in te schrijven op onze nieuwsbrief, verklaart u akkoord te gaan met de ontvangst en de beschreven procedures.

2. Inhoud van de nieuwsbrief: wij versturen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische mededelingen met reclame-informatie (hierna “nieuwsbrief”) alleen met toestemming van de ontvanger of met wettelijke toestemming. Als de inhoud van de nieuwsbrief specifiek wordt beschreven bij het aanmelden voor de nieuwsbrief, zijn deze bepalend voor de toestemming van de gebruiker. Daarnaast bevatten onze nieuwsbrieven informatie over lopende aanbiedingen van de B&K Sportwagen Rheinland GmbH en nieuws uit het voertuiggamma.

3. Double opt-in en logging: De aanmelding voor onze nieuwsbrief vindt plaats via een zogenaamde double opt-in procedure. Dit betekent dat u na registratie een e-mail ontvangt waarin u wordt gevraagd uw registratie te bevestigen. Deze bevestiging is nodig zodat niemand zich kan registreren met het e-mailadres van iemand anders. De aanmeldingen voor de nieuwsbrief worden gelogd om het registratieproces volgens de wettelijke eisen te kunnen aantonen. Dit omvat het opslaan van de tijd van registratie en bevestiging, evenals het IP-adres. Wijzigingen in uw gegevens die zijn opgeslagen bij de verzendserviceprovider worden ook geregistreerd.

4. Registratiegegevens: Om u aan te melden voor de nieuwsbrief volstaat het om uw e-mailadres op te geven. Daarnaast vragen we je om een ​​naam op te geven zodat we je persoonlijk kunnen aanspreken in de nieuwsbrief. We vragen u ook om meer informatie, bijvoorbeeld over voertuigen, om de inhoud van de nieuwsbrief aan uw interesses aan te passen. We vragen u ook om contactgegevens op te geven, bijvoorbeeld als u wilt dat wij contact met u opnemen over een voertuig.

5. Statistisch overzicht en analyse - De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamd "web beacon", dwz een pixelformaat bestand dat bij het openen van de nieuwsbrief van onze server wordt opgehaald. Als onderdeel van deze opvraging wordt in eerste instantie technische informatie verzameld, zoals informatie over de browser en uw systeem, evenals uw IP-adres en het tijdstip van opvraging. Deze informatie wordt gebruikt voor de technische verbetering van de dienstverlening op basis van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag op basis van hun ophaallocaties (te bepalen aan de hand van het IP-adres) of de toegangstijden. De statistische onderzoeken omvatten ook het bepalen of de nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke links wordt geklikt. Om technische redenen kan deze informatie aan de individuele nieuwsbriefontvanger worden toegewezen. Het is echter niet onze bedoeling om individuele gebruikers te observeren. De evaluaties dienen ons veel meer om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en onze inhoud aan hen aan te passen of om verschillende inhoud te verzenden in overeenstemming met de interesses van onze gebruikers.

6. De statistische onderzoeken en analyses en de registratie van het registratieproces worden uitgevoerd op basis van onze legitieme belangen in de zin van artikel 6, lid 1, lit. f AVG. We zijn geïnteresseerd in het gebruik van een gebruiksvriendelijk en veilig nieuwsbriefsysteem dat zowel onze zakelijke belangen als de verwachtingen van gebruikers dient.
7. Annulering / intrekking - U kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief op elk moment annuleren, dwz uw toestemming intrekken. Aan het einde van elke nieuwsbrief vindt u een link om de nieuwsbrief af te melden. Als de gebruikers zich alleen hebben aangemeld voor de nieuwsbrief en deze registratie hebben opgezegd, worden hun persoonlijke gegevens verwijderd.

19. Integratie van diensten en inhoud van derden

1. We gebruiken inhoud of serviceaanbiedingen van externe providers binnen ons online aanbod op basis van onze legitieme belangen (dwz interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van art. 6 lid 1 lit Integreer inhoud en diensten, zoals video's of lettertypen (hierna "inhoud" genoemd). Dit veronderstelt altijd dat de externe aanbieders van deze inhoud het IP-adres van de gebruikers waarnemen, omdat ze de inhoud niet naar hun browser zouden kunnen sturen zonder het IP-adres. Het IP-adres is daarom vereist om deze inhoud weer te geven. We streven ernaar om alleen inhoud te gebruiken waarvan de respectievelijke providers alleen het IP-adres gebruiken om de inhoud te leveren. Externe providers kunnen ook zogenaamde pixeltags (onzichtbare afbeeldingen, ook wel "webbakens" genoemd) gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. De "pixeltags" kunnen worden gebruikt om informatie zoals bezoekersverkeer op de pagina's van deze website te evalueren. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en onder andere technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijd en andere informatie over het gebruik van ons online aanbod bevatten, en kan ook worden gekoppeld op dergelijke informatie uit andere bronnen.

2. De volgende afbeelding geeft een overzicht van externe aanbieders en hun inhoud, samen met links naar hun gegevensbeschermingsverklaringen, die meer informatie bevatten over de verwerking van gegevens en, in sommige gevallen die hier al zijn genoemd, mogelijkheden voor bezwaar (de zogenaamde opt-out):
- Kaarten van de dienst "Google Maps" die wordt aangeboden door de externe aanbieder Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Gegevensbescherming: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-out: https://www.google.com/settings/ads/. Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee de garantie dat het voldoet aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
- Chatfunctie van Smartsupp.com, sro, Milady Horakove 13, 602 00 Brno, Tsjechië. De chatfunctie stelt ons in staat om websitebezoekers te contacteren. De inhoud van de chat wordt naar Smartsupp gestuurd. We vragen tijdens de chats geen persoonlijke informatie of wachtwoorden en als u dergelijke gegevens niet verstrekt, kunnen we geen conclusies over u trekken. De gegevens die Smartsupp opslaat omvatten: chatgeschiedenis, opgegeven naam, IP-adres ten tijde van de chat en land van herkomst. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden en worden alleen gebruikt voor bescherming en interne statistieken. Door de chat te gebruiken, stemt u in met deze opslag en gebruik van de gegevens. Gegevensbescherming: https://www.smartsupp.com/de/privacy.

3. reCAPTCHA van Google: om uw vragen via het contactformulier te beschermen, gebruikt de aanbieder de reCAPTCHA-service van Google Inc. (Google). De vraag wordt gebruikt om te onderscheiden of de invoer door een mens is gedaan of niet op de juiste manier door geautomatiseerde, machinale verwerking. De vraag omvat het verzenden van het IP-adres en alle andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service naar Google. Hiervoor wordt uw invoer naar Google verzonden en daar gebruikt. Door reCAPTCHA te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat de door u verstrekte erkenning wordt opgenomen in de digitalisering van oude werken. Als IP-anonimisering echter op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van reCAPTCHA, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. Op deze gegevens zijn de verschillende gegevensbeschermingsbepalingen van Google van toepassing. Zie voor meer informatie over het privacybeleid van Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

20. Gebruikersrechten

1. Gebruikers hebben het recht om kosteloos informatie op te vragen over de persoonlijke gegevens die we over hen hebben opgeslagen. Bovendien hebben gebruikers het recht om onjuiste gegevens te corrigeren, de verwerking en verwijdering van hun persoonsgegevens te beperken, indien van toepassing, om hun recht op gegevensoverdraagbaarheid te doen gelden en, in het geval van onwettige gegevensverwerking, een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit (rijkscommissaris voor gegevensbescherming en Vrijheid van informatie Noordrijn-Westfalen, Kavalleriestraße 2-4, 40213 Düsseldorf).

2. Gebruikers kunnen hun toestemming ook intrekken, meestal met effect voor de toekomst.

21. Verwijdering van gegevens

1. De door ons opgeslagen gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en het verwijderen niet in strijd is met de wettelijke bewaarplicht. Als de gebruikersgegevens niet worden verwijderd omdat ze nodig zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking ervan beperkt. Met andere woorden, de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gebruikersgegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden bewaard.

2. Volgens de wettelijke vereisten vindt de opslag plaats gedurende 6 jaar volgens § 257 Abs.1 HGB (handelsboeken, inventarissen, openingsbalansen, jaarrekeningen, commerciële brieven, boekhoudkundige documenten, enz.) En gedurende 10 jaar volgens § 147 Abs.1 AO (boeken, records, Managementrapporten, boekhoudkundige documenten, commerciële en zakelijke brieven, documenten die relevant zijn voor belastingen, enz.)

22. Recht van bezwaar

1. Gebruikers kunnen te allen tijde bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van hun persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Er kan met name bezwaar worden gemaakt tegen verwerking voor directmarketingdoeleinden.

23. Wijzigingen in het privacybeleid

1. We behouden ons het recht voor om de gegevensbeschermingsverklaring te wijzigen om deze aan te passen aan gewijzigde juridische situaties of aan wijzigingen in de service en gegevensverwerking. Dit geldt echter alleen voor verklaringen over gegevensverwerking. Als de toestemming van de gebruiker vereist is of onderdelen van de gegevensbeschermingsverklaring bepalingen bevatten over de contractuele relatie met de gebruikers, worden de wijzigingen alleen aangebracht met de toestemming van de gebruikers.

2. De gebruikers wordt verzocht zich regelmatig te informeren over de inhoud van de gegevensbeschermingsverklaring.

Voor vragen over gegevensbescherming bij de B&K Sportwagen Rheinland GmbH, onze functionaris voor gegevensbescherming staat tot uw beschikking bij Datenschutz @ bk-sportwagen (dot) de.
Ten behoeve van de uitvoering van het contract, inclusief klachtenbehandeling / garantie: artikel 6 [1] b AVG.
Bij het verzenden van gegevens naar andere dienstverleners in het kader van het uitvoeren van reparatiewerkzaamheden: artikel 6, lid 1, punt b AVG.

De gegevensverwerking vindt plaats op de volgende rechtsgrondslagen:
• bij het doorgeven van gegevens aan een verzekeringsmaatschappij in het geval van een kostenraming: artikel 6 [1] b AVG
• voor de opslag van gegevens volgens AO / HGB: artikel 6 [1] c AVG
• voor de verwerking van gegevens in de autodealer voor reclamedoeleinden, inclusief reclamegerelateerde profilering: artikel 6 [1] f AVG
• Gegevensoverdracht voor verdere reclamedoeleinden: Art 6 [1] a AVG
• E-mailreclame: artikel 6 [1] a AVG en artikel 7, lid 3 UWG
• Telefonische reclame: Art 6 [1] a AVG en § 7 Paragraaf 2 nr. 2 Var. 2 UWG

Deze gegevensbeschermingsverklaring kan op elk moment worden bijgewerkt.

Düsseldorf, 21.05.2018 mei XNUMX

U bent van harte welkom om ons contactformulier te gebruiken.

  B&K Sportwagen Rheinland GmbH

  Telefoon: + 49 211 731492-50
  Fax: +49-211
  E-mail: info@bk-sportwagen.de

  Düsseldorf kantoor:

  Berliner Allee 32
  40212 Düsseldorf
  Duitsland

  11logo_wide_buttom